Metodii.com
BulgarianEnglishGreekRussian

Историческа справка

за инициативата за въвеждане на стандарти за транслитерация и за фонетична клавиатура
за български език

    Инициативата започна с повеждане на широко обсъждане на въпроси свързани със стандартизирането на транслитерацията и включването на фонетичната клавиатура в стандарта БДС 5237-78. През 2003 г. беше назначена комисия, която да обобщи резултатите от тава обсъждане. Това стана с решение на директорските съвети на института по математика и информатика към БАН и института за български език към БАН. Хората включени в тази комисия са следните:
 

Комисия
за обобщаване на резултатите от обсъждането

     Членове на комисията от ИМИ към БАН:

проф. д.м.н. Стефан Додунеков - директор на Института по математика и информатика, БАН.
проф. д.м.н. Димитър Скордев - катедра Математическа логика, Факултет по математика и информатика, Софийски Университет "Климент Охридски".
ст. н. с. д-р Любомир Иванов - ръководител секция Логика на ИМИ, БАН.
ст. н. с. д-р Милена Добрева - секция Телекомуникации на ИМИ, БАН.
ст. н. с. д-р Иван Держански - ИМИ, БАН.
Димитър Добрев - секретар на секция Логика на ИМИ, БАН.

     Част от членовете на комисията от ИБЕ към БАН:

ст. н. с. II ст. д-р Юлия Балтова - директор на Института за български език, БАН.
ст. н. с. I ст. д.ф.н. Йордан Пенчев - Секция за компютърно моделиране на българския език - ИБЕ, БАН.
ст. н. с. I ст. д.ф.н. Владко Мурдаров - Секция за съвременен български език - ИБЕ, БАН.
ст. н. с. II ст. д-р Светла Коева - ръководител на Секцията за компютърно моделиране на българския език, научен секретар на ИБЕ, БАН.
 

    Заседанията на тази комисия се провеждаха в големия салон на ИБЕ, където обикновено присъстваха по тридесет-четиридесет човека. Дискусиите бяха доста оживени и шумни. Присъстваха много хора от нашите два института, но имаше и представители на фирми, както и журналисти. Част от дискусията се проведе в писмена форма под формата на размяна на мнения по електронната поща.

    Още по това време се свързахме с Microsoft България и от тогава работим с тях, за да стане възможно включването на българската фонетична клавиатура в операционната система Windows. За съжалени това не стана никак лесно, защото първо трябваше фонетиката да бъде узаконена, чрез приемането й за държавен стандарт.

    За да бъдат привлечени повече хора към обсъждането беше потърсена помощта на медиите. Бяха написани множество статии по въпроса. Специалисти от нашите два института участваха в предаването "Вижте кой", което се излъчва по БНТ. Имаше изяви и по BTV, както и в няколко радио предавания.

    През 2005 г. инициативата премина на по-високо ниво. Тогава с помощта на МОН започна проекта "Единно решение на проблемите при използването на кирилица". Този проект се състои от четири подпроекта, които се изпълняват от четири организации. Хората участващи в подпроектите са следните:
 

Проект
Единно решение на проблемите при използването на кирилица
Ръководител
ст. н. с. д-р Любомир Иванов от ИМИ към БАН


 

     Подпроект "Информатични модели" (Институт по математика и информатика към БАН)
     Ръководител на подпроекта:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Милена Петрова Добрева - секция Телекомуникации на ИМИ, БАН.
     Участници:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Любомир Лалов Иванов - ръководител секция Логика на ИМИ, БАН.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван Александров Держански - ИМИ, БАН.
Димитър Димитров Добрев - секция Логика на ИМИ, БАН.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Георги Димков - ИМИ, БАН.
н.с. ІІІ ст. Калина Спасова Сотирова - ИМИ, БАН.
Анна Иванова Самева - ИМИ, БАН.
ст. н. с. ІІ ст. Йордан Борисов Табов - ИМИ, БАН.
 

     Подпроект "Лингвистични изследвания и препоръки" (Институт за български език към БАН)
     Ръководител на подпроекта:
проф. дбн Васил Господинов Райнов - директор на ИБЕ, БАН.
     Участници:
ст. н. с. II ст. д-р Петя Костадинова - научен секретар на ИБЕ, БАН.
ст. н. с. I ст. д.ф.н. Владко Мурдаров - Секция за съвременен български език - ИБЕ, БАН.
ст. н. с. II ст. д-р Светла Коева - ръководител на Секцията за компютърно моделиране на българския език, ИБЕ, БАН.
 

     Подпроект "Обратимо кодиране" (Факултет по математика и информатика, СУ "Климент Охридски")
     Ръководител на подпроекта:
проф. дмн Иван Николаев Сосков - ФМИ-СУ.
     Участници:
проф. дмн Димитър Генчев Скордев - ФМИ-СУ.
доц. д-р Тинко Величков Тинчев - ФМИ-СУ.
асп. Георги Маринов Георгиев - ФМИ-СУ.
маг. Христо Александров Ганчев - ФМИ-СУ.
 

     Подпроект "Стандартизационни дейности" (Български инситут по стандартизация)
     Ръководител на подпроекта:
н.с. III ст. Данаил Атанасов Данев - ДКСБТ.
     Участници:
Десисалава Mилчева Гуленова - БИС.
Радол Станиславов Цолов - БИС.
 

    Участниците в проекта са само част от хората участвали в инициативата. Почти невъзможно е да изброим всички, които са допринесли по един или друг начин. Трябва да благодарим на много от нашите колеги, които не се непосредствени участници в проекта, но са допринесли значително за изясняването и решаването на поставените проблеми. Всички, които се включиха в дискусията помогнаха за намирането на решения, които да са добри за в бъдеще и същевременно приемливи за настоящия момент. Особено полезни бяха тези колеги, които ни критикуваха и ни посочваха грешките.
 
 

Назад към първата страница на инициативата