На 19 юни 2008 трябваше да се проведе открито заседание на ТК 80 и ТК 57 на БИС, на което да се обсъди подписването за печат на ПрБДС 5237 "Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език"

 

     За съжаление не можа да се събере кворум, защото членовете на двата технически комитета са общо 52-ма, от които присъстваха само петима. По-точно, имаше двама представители на ТК 80, двама от ТК 57 и още един, който членува и в двата технически комитета.

     Въпреки, че нямаше кворум, се проведе много интересна дискусия между гостите на откритото заседание, които бяха седемнадесет човека. Имаше изказани доста крайни мнения. Например, няколко човека заявиха, че не е нужно в стандарта да има фонетична подредба и че единствената стандартна подредба трябва да е БДС. Дори имаше една госпожа, която заяви, че буквата И ударено не е нужна, защото можем вместо нея да си пишем Й.

     Нашето желание беше да се вземе решение, което да препоръча на ръководството на БИС да подпише стандарта. с което да приключи процедурата по приемането му. За съжаление такова решение не се взе, не само защото нямаше кворум, а и защото ръководството на БИС изискваше от нас да получим консенсус не само между членовете на БИС, а и между присъстващите гости. За съжаление, това не беше възможно, защото повечето от гостите бяха представители недоволните от стандарта и не пожелаха да подкрепят подписването му.

     Дори да бяхме препоръчали подписването на стандарта с кворум и пълен консенсус, това не значи, че ръководството на БИС би се съобразило с тази наша препоръка. Вече година и половина ги чакаме да изпълнят законовото си задължени и да подпишат приетия през 2006 година стандарт, но явно те са на принципа, че който не прави нищо не греши.

     Ръководството на БИС не желае да поема отговорност и прБДС 5237 не е единствения блокиран от тях документ. По-лошото е, че те блокират решаването на проблема с липсата в стандарта Unicode на шест от ударените гласни. За да се добавят тези символи в Unicode е нужно БИС да изпрати писмо до Unicode консорциума с такова искане. Това писмо беше изработено в БАН и внесено в БИС преди шест месеца и до ден днешен не е подписано.

     За да разберете проблема с липсата на шест от ударените гласни ще ви разкажем историята на едно българско момиче, което е кръстено на баща си Марио. Не можем да й напишем името защото нямаме А ударено. За да разберете как се казва, представете си името Мария, в което ударението е на А. Има много българи, които не могат правилно да си напишат името, заради това че писмото за ударените гласни не е изпратено.

     Все пак, днес (19 юни 2008) получихме обещанието, че това писмо ще бъде подписано. За да не бъде забравено това обещание, го слагаме тук, черно на бяло, на нашия сайт. Нека видим, колко време ще е нужно обещанието да се реализира.

     За съжаление, въпросът с подписването за печат на ПрБДС 5237 остана висящ. Този въпрос беше от изключителна важност, защото от него зависеше дали в операционната система Windows XP ще има българска фонетична подредба. Ако стандарта беше публикуван навреме, имаше шанс фонетичната клавиатура да влезе в Windows XP Service Pack 3. За съжаление подписването се забави и това няма да се случи. Сега ще трябва да чакаме докато Windows XP бъде изместена от по-новите операционни системи, каквито са Windows Vista и Windows Server 2008. За радост, новите операционни системи, които са излезли след приемането на ПрБДС 5237, имат българска фонетична клавиатура, но проблема е с по-старите, като Windows XP, при които трябва да разчитаме на периодично излизащите сервизни пакети.
 

     За повече информация за БДС 5237:2006 посетете страницата на БИС.
 


 
Пишете ни: (защитен e-mail)
 Обратно към: