Metodii.com
BulgarianEnglishGreekRussian

Предложение за стандарт за надписване на клавиатури
(само за български език)

    Има нужда от създаването на държавен стандарт, който да определя начина, по който ще се надписват клавиатурите за писане на български език. Това ще помогне клавиатурите произведени от различни фирми да изглеждат по аналогичен начин и ще улесни потребителите. Особено важно е това за хората ползващи подредбата БДС, които съществено разчитат на това, че клавиатурата им е надписана на кирилица.

    По-долу е показан един първоначален проект, който включва два варианта за надписване. Първият е за едноцветно надписване и включва само подредбата БДС. Вторият вариант е за двуцветно надписване и включва както подредбата БДС, така и фонетичната подредба. Разбира се, фонетичната подредба не разчита на това, че клавиатурата е надписана и затова във втория вариант със синьо са добавени само тези символи и букви, чиято позиция не е очевидна. Целта на тези малки сини символи е да помогнат на по-неопитните потребители за намирането им. Предполага се, че пишещия на фонетика няма постоянно да търси с поглед сините символи, а ще ги ползва само докато още не знае на кои символи съответстват. Затова сините символи трябва да са доста по-дребни и да са видими само при по-внимателно вглеждане. Тяхната височина трябва да е около два пъти по-малка от височината на червените символи.

    Важно е да се отбележи, че всички компютри продавани в България трябва да бъдат с клавиатури надписани с подредбата БДС, дори и в случаите когато купувачът на компютъра не ползва тази подредба. Това е така, защото винаги може да се очаква, че и други хора ще ползват същия компютър.

    Това е първоначалният проект на стандарт за надписване на клавиатури, който в момента е в процес на обсъждане:
 
 

Едноцветно надписване

    Клавиатура тип 101 клавиша:
 
 
 

    Клавиатура тип 102 клавиша:
 
 
 
 

Двуцветно надписване

    Клавиатура тип 101 клавиша:
 
 
 

    Клавиатура тип 102 клавиша:
 
 
 
 

Назад към първата страница на инициативата