Metodii.com
BulgarianEnglishGreekRussian

Предложение за фонетична клавиатура
(за български език)

     За решаване на въпроса с фонетичната клавиатура предлагаме фонетичната клавиатура също да се приеме като държавен стандарт, заедно с БДС. Освен за компютрите, предлагаме да се приеме фонетична клавиатура и за GSM апаратите.

За фонетичната клавиатура за GSM апаратите предлагаме тази клавиатура да се приеме като втора възможност, като при това да се запази съществуващата азбучна подредба за хората, които са свикнали с нея и които имат кирилицата, изписана върху GSM апаратите си.

     Принципът на фонетичната клавиатура за GSM-и ще е 26 от буквите на кирилицата да се избират по същия начин като 26-те букви на латиницата. Изключение ще правят буквите Ю, Я, Щ и Ь. Нека кажем как оставащите 26 букви на кирилицата ще се разделят върху 26-те букви на латиницата. Това ще стане по същия начин, както е в предложението за транслитерация. Ще отбележим само, че за 22 от тези 26 букви съответствието е същото както при наложилия се за момента стандарт за фонетична клавиатура за компютри. Разликите са само при буквите В, Ж, Ш, Ч. Буквите Ш и Ч не съответстват на букви от латиницата при фонетичната клавиатура за компютри и няма как да останат на същата буква. Промяната на съответствието за В и за Ж идва от факта, че приемаме, че В е по-добре да съответства на V отколкото на W.

     Остава да кажем къде ще се намират буквите Ю, Я, Щ и Ь. Те ще бъдат последна (четвърта) буква на следните клавиши:
 
Ю на 8 (tuv) Щ на 6 (mno)
Я на 2 (abc) Ь на 5 (jkl)

     Ето как изглеждат фонетичната и азбучната клавиатури:
 
фонетична
азбучна

     Фонетична клавиатура за iPhone си вземете от тук.
 

   За фонетичната клавиатура за компютри предлагаме да се приемат седем промени на наложилия се за момента стандарт, за да се постигне по-голяма ергономичност и за да може тази клавиатура да се съгласува с фонетичната клавиатура за GSM апарати и с предложената транслитерация. Предложените изменения са следните:
 
В на V Ь и И удр. на | Ч на Q Ш на W
Ж на X Ю на ~ Я на [

     Така всяка буква ще бъде на клавиша на съответната си буква от латиницата (според предложения стандарт за транслитерация). Изключение ще са буквите Ю, Я, Щ, Ь и И ударено. Интересно е как Ь и И ударено ще са на един и същи клавиш. Ще използваме това, че тези две букви се ползват предимно като малки. Затова на този клавиш ще отговаря ь (малко), а когато се натисне Shift ще се появява и ударено (малко) вместо Ь (голямо). Ще остане възможността да се ползват тези букви и като главни. Това ще е в режима Caps Lock, защото този режим се ползва за писане на текст с главни букви. В този режим, вместо ь и и ударено малки, ще се появяват същите, но главни. Така на този клавиш ще има четири символа.

     Когато от клавиатурата се избира И ударено (И grave), то трябва да се въведе Unicode символът с код 045D или 040D, съответно за малкото и за главното И ударено. Ако клавиатурата не въвежда в Unicode режим, то трябва да се въведе И на мястото на И ударено.

    Към фонетичната клавиатура предлагаме да се добавят и символите на евро и на номер, като се поставят съответно над цифрите 6 и 3. Необходимостта от добавянето на символа на евро считаме за безспорна, а добавянето на символа за номер може да се аргументира с това, че го има в БДС клавиатурата.

    Съображенията, които сме използвали при коригирането на фонетичната подредба, са следните:

    Първо, В на V. Тази промяна считаме за естествена, защото така се кодира тази буква в стандарта, приет от МС. Също така е естествено най-рядко използваната буква Ь да отиде на най-неудобния клавиш |. Аналогично втората по рядкост буква Ю да отиде на втория по неудобство клавиш ~. Промяната на Ш, Ч и Ж идва от вече направените промени и от желанието да съобразим фонетичната клавиатура за GSM-и и за компютри със стандарта за транслитерация.

Новата фонетична клавиатура ще изглежда така. Ако искате да я инсталирате на вашия компютър, щракнете тук.

Как да инсталираме тази фонетика?

   Предлагаме още да се направят изменения и на БДС клавиатурата. В момента има една БДС клавиатура за компютри и за пишещи машини. Предлагаме стандартите да станат два и да се запази непроменен този за пишещи машини, докато този за компютри да претърпи следните леки изменения. Да се добави И ударено и знаците за евро и долар. И ударено да се сложи на същия клавиш, на който сега стои Ь, като се комбинират Ь и И ударено на един клавиш по същия начин, както е предложено при фонетичната клавиатура. Знаците за евро и долар да се поставят на местата на символите I и V. Тези символи са донякъде излишни при компютрите, защото ги има в латиницата и човек може да ги избере, като превключи на латиница.

Новата БДС клавиатура ще изглежда така. Ако искате да я инсталирате на вашия компютър, щракнете тук.

Как да инсталираме тази клавиатура?

    Ако кирилицата не е изписана върху клавишите на клавиатурата ви, то това може да бъде направено от някоя от фирмите за надписване на клавиатури. 


 
Назад към първата страница на инициативата
 Обратно към: