Пророкът Гочо

Metodii.com НачалоПреведиИзтеглиФорумИгриХораЧат BulgarianEnglishGreekRussian

 
Как да инсталираме новата българска фонетика?

    Това е схемата на българската фонетична клавиатура, която е новоприетия български държавен стандарт. Тази фонетика е включена в Windows Vista. Най-важното предимство на тази подредба е това, че е съгласувана с фонетиката за GSM.
 

Инсталация на тази фонетика

    За да научите тази клавиатурна подредба, ще трябва да забележите графичната прилика между кирилските букви Ш, Ч и Ж и латинските W, q и X. При останалите букви е търсено фонетично съответствие, с изключение на тези, които са разположени на символи (това са Ь и двузвучните Ю, Я и Щ).
 

    Инсталация
    Щракнете тук, за да инсталирате тази клавиатура на Windows или Linux.
 

    Варианти:
    Фонетична подредба за немски клавиатури: QWERTZ
    Фонетична подредба за френски клавиатури: AZERTY
    Фонетична подредба с точка: nPhon_pt.zip (вариант при който десетичната запетая е заменена с десетична точка)
 

    И ударено
    В новата фонетика има клавиш за буквата И ударено, но ако тази буква я няма в шрифта, който използвате, то вместо нея ще се появи квадратче. За да решите проблема, вземете си от сайта на Microsoft последния update на шрифтовете Times New Roman, Arial и Verdana. Ще намерите този update тук: European Union Expansion Font Update.
 

    Още
    Ако искате за по-лесно да сменяте езиците с Control + Shift вместо с Left Alt + Shift или ако трябва да активирате вече инсталирана клавиатура или ако търсите старата фонетика, то щракнете тук.
 
 

Пишете ни: (защитен e-mail)
 Metodii.com е създаден от екипа на