Metodii.com
BulgarianEnglishGreekRussian

Предложение за фонетична клавиатура
(това е за руски език, вижте предложението за български език)

     За решаване на въпроса с фонетичната клавиатура за руски език, предлагаме тя да се приеме като втори държавен стандарт, заедно със сега използваната нефонетична. Освен за компютрите, предлагаме да се приеме руска фонетична клавиатура и за GSM апаратите.

За фонетичната клавиатура за GSM апаратите предлагаме тази клавиатура да се приеме като втора възможност, като при това да се запази съществуващата азбучна подредба за хората, които са свикнали с нея и които имат кирилицата, изписана върху GSM апаратите си.

     Принципът на фонетичната клавиатура за GSM-и ще е 26 от буквите на кирилицата да се избират по същия начин като 26-те букви на латиницата. Изключение ще правят буквите Ю, Я, Щ, Э, Ъ и Ь. Нека кажем как оставащите 26 букви на кирилицата ще се разделят върху 26-те букви на латиницата. Това ще стане по същия начин, както е в предложението за обратима транслитерация.

     Остава да кажем къде ще се намират буквите Ю, Я, Щ, Э, Ъ и Ь. Те ще бъдат последна (четвърта) буква на следните клавиши:
 
Я на 2 (abc) Э на 3 (def) Ъ на 4 (ghi)
Ь на 5 (jkl) Щ на 6 (mno) Ю на 8 (tuv)

     Ето как изглеждат фонетичната и азбучната клавиатури:
 
фонетична
азбучна

   За фонетичната клавиатура за компютри предлагаме всяка буква да бъде на клавиша на съответната си буква от латиницата (според предложения стандарт за обратима транслитерация). Изключение ще са буквите Ю, Я, Щ, Э, Ё, Ъ и Ь. Ето как ще бъдат разположени тези букви:
 
Ю на > Я на { Щ на }
Ё на ~ Э на < Ь и Ъ на "

    Интересно е как Ь и Ъ ще са на един и същи клавиш. Ще използваме това, че тези две букви се ползват предимно като малки. Затова на този клавиш ще отговаря ь (малко Ь), а когато се натисне Shift ще се появява ъ (малко Ъ) вместо Ь (главно). Ще остане възможността да се ползват тези букви и като главни. Това ще е в режима Caps Lock, защото този режим се ползва за писане на текст с главни букви. В този режим, вместо Ь и Ъ малки, ще се появяват същите, но главни. Така на този клавиш ще има четири символа.
    Към фонетичната клавиатура предлагаме да се добавят и символите на евро и на номер, като се поставят съответно над цифрите 6 и 3. Необходимостта от добавянето на символа на евро считаме за безспорна, а добавянето на символа за номер може да се аргументира с това, че го има в руската клавиатура. Над точката сме сложили запетаята. Над цифрите 2 и 7 се слагат символите " и ?, защото тези символи са по-нужни от @ и &.

Новата фонетична клавиатура ще изглежда така. Ако искате да я инсталирате на вашия компютър, щракнете тук.

Как да инсталираме тази фонетика?

Назад към първата страница на инициативата