Metodii.com
BulgarianEnglishGreekRussian

Предложение за решаване на проблемите при SMS

     За решаване на проблемите, свързани с изпращането на SMS на кирилица, предлагаме следното:

   Да се премахне дискриминацията на кирилицата спрямо латиницата при изпращането на SMS съобщения. В момента, ако се изпрати SMS на кирилица, то неговата дължина трябва да е много малка. Причината за това е, че има ограничение на броя байтове, които може да се съдържат в SMS-а. От друга страна, се използва кодиране, което кодира буквите на кирилица с два байта, а буквите на латиница само с един. Тоест, за същите пари, които плащате за SMS на латиница, Вие получавате два пъти по-къс SMS на кирилица.

     За премахването на тази дискриминация предлагаме да се направи поправка в закона за далекосъобщенията, в която да се казва, че ако един GSM оператор използва кодиране, при което SMS-ите на кирилицата са два пъти по-къси от тези на латиница, то той е длъжен да компенсира клиентите си с намаление на цената на SMS-ите на кирилица. Например, 10% намаление на цената би било една добра компенсация.

   Предлагаме още едно решение, което ще реши проблема с дължината на SMS-ите, както и проблема с това, че много от GSM апаратите не поддържат кирилица. На практика предлагаме да се промени кодирането на SMS-ите, но това е почти невъзможно, защото софтуерът, използван от GSM операторите, е капсулиран и е много трудно да се променя. Решението, което предлагаме, касае само софтуера на GSM апаратите, без да изисква промени на софтуера на самия оператор.

     Предложеното решение е следното:

     Когато се напише SMS на кирилица, Вашият GSM апарат, преди да го изпрати, ще го кодира на латиница, съобразно със стандарта за обратимо кодиране. Накрая на съобщението ще се добавя специален Unicode символ, за да се покаже, че съобщението е на кодирана кирилица, а не на латиница. Когато Вашият SMS се получи от GSM, поддържащ гореописаното кодиране, той ще познае, че става дума за кодирана кирилица, по специалния Unicode символ, ще преведе SMS-а и ще Ви го визуализира като кирилица. Когато Вашият SMS се получи от GSM, неподдържащ това кодиране, той ще го визуализира на латиница, а накрая на съобщението ще визуализира специалния Unicode символ като квадратче, защото ще го възприеме като непознат Unicode символ.

     При използването на това решение отпада проблемът с дължината на съобщенията. Например, ако сте ограничени до 100 символа на латиница, то ограничението става 98 на кирилица (губите два байта за Unicode символа). Наистина буквите Щ, Ю и Я се кодират двубуквено и затова ограничението става 85 - 95, в зависимост от броя на тези букви в съобщението. Това е много по-добре от ограничението от около 55 символа, което има в момента за SMS-ите на кирилица (не е 50, защото се предполага, че включват по десетина шпации и други препинателни знаци). Тоест, дължината се увеличава с около 60%.

     Предимство на това решение е, че хората ще могат спокойно да пишат на кирилица на български, използвайки режима T9, и да пращат SMS-и на всички, без да ги е грижа дали получаващият GSM поддържа кирилица или не. Ако съобщението се визуализира на латиница, то получателят ще може да го прочете, макар и да му се наложи да декодира. Дори и в този случай, получателят ще е улеснен, защото ще получава всичките SMS-и кодирани еднакво (по един стандарт) и без правописни грешки (благодарение на режима T9). Онеправдани ще са само собствениците на GSM-и поддържащи кирилица, но неподдържащи гореописаното кодиране. Те ще четат SMS-ите на латиница, макар да имат кирилица и да може да им се изпрати SMS на кирилица. За този случай ще има възможност гореописаният GSM да изпраща SMS-и на кирилица, кодирани по стандартния начин, но това ще трябва изрично да се укаже от изпращача.

     Друга възможност, която гореописаният GSM ще има, е да превежда SMS-и, написани на български, но кодирани на латиница. Когато тези SMS-и включват специалния Unicode символ, преводът ще става автоматично, но когато SMS-ът е написан от обикновен GSM на латиница и не включва този символ, то преводът може да се извърши при изрична заявка от получателя. Разбира се, че този превод ще е гарантирано коректен, само ако изпращачът е кодирал по стандарта.

   Предлагаме още да се въведе фонетична клавиатура за GSM апарати. Това е описано в предложението за промени на клавиатурата.
 
 

Назад към първата страница на инициативата