Metodii.com
BulgarianEnglishGreekRussian

Вариант за решаването на проблемите, свързани с И ударено
(само за български език)

     За решаване на проблемите, свързани с буквата И ударено, предлагаме следното:

Първо, да се въведе клавиш за тази буква. (Това вече е направено в новата фонетика и в подобрения вариант на БДС.)

Второ, предлагаме да се коригират всички (или поне повечето) Unicode шрифтове, така че те да включват малка и главна буква И ударено. Стъпка в тази посока е последният update на шрифтовете Times New Roman, Arial и Verdana. Ще намерите този update тук: European Union Expansion Font Update.

     Предлагаме също да се приеме, когато по технически причини не може да се напише И ударено, да се пише на негово място Й. Досега такава уговорка нямаше и хората при нужда кодираха И ударено по различен начин. Някои използваха И, други - Й, а имаше и такива, които слагаха буква от латиницата, приличаща според тях на И ударено.
 
 

Назад към първата страница на инициативата