Целева работна група за разработване на нов национален стандарт за клавиатурни подредби

 

     Българският институт по стандартизация назначи целева работна група за разработване на нов национален стандарт за клавиатурни подредби. Надяваме се, че това е последната стъпка от процедурата по приемането на новия стандарт. (Намерение за сформирането на тази работна група бе заявено от ръководството на БИС на сбирката състояла се на 19.VI.2008 г.)

     Първото заседание на работната група се състоя на 9 март 2009 г. Тогава не беше проведено нито едно гласуване и не беше взето нито едно решение. Въпреки това, две седмици по-късно, се появи протокол от заседанието, който няма нищо общо с действителността. Следващото заседание се състоя на 14 април 2009 г. Тогава основната тема беше дали протокола от предишното заседание да се отхвърли като документ с невярно съдържание или да се коригира. Отново не беше взето никакво решение. Публикуваме тук аудио запис на заседанието от 14 април, за да може всеки, който желае, да се запознае с работата на работната група.

     Ако искате да изразите мнение по въпроси свързани с новия стандарт за клавиатурни подредби или относно заседанията на работната група, то можете да го направите в този блог. Когато правите коментар, добре е да напишете името си. Така мнението ви ще тежи повече.
 
 


 
Пишете ни: (защитен e-mail)
 Обратно към: