Новия стандарт за клавиатурни подредби

 

     БДС 5237:2006 "Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език" заменя БДС 5237-78 "Ред на клавишите в клавиатурата на пишещите и счетоводните машини". При замяната към подредбата за пишещи машини бяха добавени две подредби за компютър (БДС и Фонетична) и две подредби за GSM апарат (Азбучна и Фонетична).

     Стандартът беше приет на заседанието на ТК 80 на БИС, състояло се на 5 декември 2006 г. от 11 часа в зала Б-5 на БИС - протокол № 002/05.12.2006 год. Стандартът все още не е подписан за печат, но можете да си го купите от библиотеката на БИС като проектостандарт (прБДС 5237, цена 12 лв. и 60 ст.).

     Това че стандарта не е публикуван, означава, че процедурата по приемането му все още не е завършила. В момента има целева работна група по този въпрос, която се надяваме да успее да финализира тази процедура.

     Проектът за стандарт е разработен в рамките на проекта "Единно решение на проблемите на кирилицата", финансиран от МОН. Вносители са Институтът по математика и информатика към БАН и Институтът за български език към БАН.

     Прочете мотивите за промяната: Мотиви.

     Прочетете работния вариант на стандарта: Заглавна страница, Текст на стандарта.

     За чуждите фирми, които искат да приложат стандарта, сме им осигурили превод на нглийски език.
 


За историята на приемането му

     Процедурата по приемането на БДС 5237:2006 започна на 15 март 2005 г, когато стандартът беше внесен в БИС (вх. № 13-00-02). Проведени бяха редица заседания и обществени обсъждания. Особено интересно беше заседанието на ТК 80 на БИС състояло се на 24 февруари 2006 г. Тогава вносителите на промените на БДС 5237-78 изложиха мотивите си. На това заседание присъстваха представители на фирми и организации интересуващи се от допълненията към БДС 5237-78. Някои от тези фирми и организации представиха писмени становища относно предлаганите промени. Препоръчваме да прочетете мнението на професор Димитър Скордев от СУ "Св. Климент Охридски" и становището на БАИТ.

     След приемането на стандарта в пресата се появиха някои критики. Можете да прочетете отговор на тези критики публикуван във вестник "Култура" от 13 юни 2007 г.
 


Какво е новото?

     Клавиатурните подредби за компютър в БДС 5237:2006 се различават от подредбите "БДС" и "Фонетична", предоставени от Datecs и Инжинера. Добавени са символите за евро, дългото тире, българските двойни кавички и буквата И ударено. В подредбата "Фонетична" са премахнати някои грешки като това, че В вече е на V вместо на W. Освен това значително е подобрена ергономичността на фонетиката, поради което ефективността на тази подредба вече е близка до ефективността на "БДС".

     Ако сте свикнали да търсите В на клавиша W и не желаете да променяте навиците си, то можете да продължите да използвате предишния вариант на подредбата "Фонетична", който ще продължи да се поддържа от фирмите, които са я поддържали до момента. Разбира се, за предпочитане е да минете към новата фонетика, защото тя е включена в операционните системи Windows Vista и Windows Server 2008 и затова няма да има нужда да я инсталирате отделно.
 


     За повече информация за БДС 5237:2006 посетете страницата на БИС.
 


 
Пишете ни: (защитен e-mail)
 Обратно към: